Kos


Kos

(március 21-április 20.)(kutya, tűz)

A kezdet, az elindulás. Az erők kibontakozva kelnek életre, tele frissességgel, nagy feszültséggel. Az élet még új a Kos számára, minden még megismerésre és felfedezésre vár, ezért kész az úttörő szerepére, és merészen, nagy lendülettel vág neki a kifürkészhetetlen, tehát nem mérlegelhető feladatnak is. A kitűzött célért készségesen feláldozza magát. A Kos nem szereti a bonyolult kérdéseket, felmerülő kételyeket. Ellenvetésekkel gátló, idegen erőkkel szemben türelmetlen, összeütközik velük, hogy az erők maguk döntsék el a vitát.

Elszántságában dacos és nyakas, de lényegében jóindulatú és jóérzésű, amit lelki egyszerűsége és ártatlansága is magyaráz. Természetének a kemény, küzdelmes munka felel meg. Legjellemzőbb hivatása a katonai.

A Kos tüzes jegy, ezért lobbanékonyság, dinamizmus és túláradó temperamentum jellemzi. Bátor, vakmerő, s vezető szerepre törekszik. A baj az, hogy hiányzik belőle az igazi kitartás. Az élet bármely területére jellemző, ha nem áll nyerésre, kedvtelen lesz, nem tud veszíteni. Szereti a szabadságot, a kötetlenséget. Későn házasodik, s ha a szerelem el is múlik, társával azután is fenntartja a jó kapcsolatot. De ez csak abban az esetben igaz, ha a Kost vezetőként, irányítóként tisztelik mind a párkapcsolatban, mind a munkában. Társasági ember, értelmes és szellemes, nagyon jó barát. Megérzései figyelemreméltóak. Szeret vitatkozni, de olykor dühössé, ingerlékennyé és türelmetlenné válik. Minden helyzetben feltalálja magát. Nagyobb önuralomra lenne szüksége, ugyanis a legtöbb bajt önmagának okozza konokságával és türelmetlenségével.

A Kos jegyű lány: Szerény, jámbor természetű. Szép alkatú, gyönyörű szeme és haja van. Ha férjhezmegy, a ház úrnője lesz. Viszont férjének segítőtársa és vigasztalója lesz a nehéz időkben. Öregkorára házsártossá válik, kedélye megromlik.

A Kos jegyű fiú: Eszes, becsületes, gyors elhatározású. Nagy tisztességben lesz része, terveit többé-kevésbé megvalósítja. Gyakran beteg, de erős akarata és szervezete legyőzi a bajt.


Szerkesztés dátuma: péntek, 2011. január 14. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 8,421 Kategória: Nyugati horoszkóp » Csillagjegyek
Következő cikk: Bika


   
Megjegyzések

Szász Bea
csütörtök, 2011. április 28. 09:29
KOS: (Latin neve: Aries)
A görög mitológia hagyományában az Aphroditénak szentelt állatok közé tartozott. A kosról szóló, ismert legendák közül minden bizonnyal az aranygyapjas történet a legszebb, amely az ókori Görögországból származik....
Élt ezen a területen egy király, Athamasz. A „Felhő” asszony, Nephelé volt a felesége. Volt két gyermekük is: egy lányuk akit Hellének hívtak, és egy fiúk, Phrixosz. Sokáig éltek boldogságban, de egy napon Athamasz elűzte feleségét, és Inóval lépett frigyre. Nephelé visszasétált az égbe, és ott azt a parancsot adta a többi felhőnek, hogy egy csepp esőt se küldjenek a görög király földjére. Így hát hiába szántottak-vetettek, szárazság és éhínség köszöntött az országra.
A király követeket küldött Delphoiba, hogy tanácsot kérjen Apollón szent jósnőjétől, Püthiától. Hogy mit mondott a jósnő, azt Athamasz sosem tudta meg, mert a hazatérőket a város határában Inó fogadta, és mézes szavakkal, drága ajándékokkal megvesztegette őket. Így a zarándokok Apollón jóslata helyett azt
Szász Bea
csütörtök, 2011. április 28. 09:30
Így a zarándokok Apollón jóslata helyett azt jelentették a királynak, hogy mindaddig nem fog esni az eső, amíg a Felhő asszony két gyermekét fel nem áldozzák Zeusz oltárán.
A két gyermek, Phrixosz és Hellé ezalatt a réten legeltették a nyájat, mivel gonosz mostohájuk Inó miatt már nem volt maradásuk a palotában. A pásztorok és az állatok között éltek. Különösen egy szép, szelíd kossal játszottak sokat, mert ennek a gyapja mind egy szálig aranyból volt. Egyszer amikor senki sem figyelt rájuk, ez a kos, akit egyébként Hermész isten küldött, emberi hangon megszólalt és elmesélte nekik, hogy milyen veszély fenyegeti őket. Azt javasolta, hogy üljenek fel a hátára, és a gyerekek hallgattak a szóra. A kos belevetette magát a tengerbe, és az ázsiai partok felé úszott. A kis Hellé azonban bátyja nyakába kapaszkodott, az út közepén nagyon elfáradt, és hiába bíztatták, elgyengült, lecsúszott a kos hátáról, és a tengerbe fulladt. Ezt a tengert, a mai Dardanellák helyén, Hellé tengerének nevezik. Phrixosz, a megmenekült
Szász Bea
csütörtök, 2011. április 28. 09:31
Phrixosz, a megmenekült fiú hálaáldozat gyanánt feláldozta a kost Árész oltárán. A kos jótettéért jutalmából az égboltra került Kos csillagképként.

A Kos hónapnak Árész, a Háború istene az ura. Római nevén ő Mars, innen ered a március elnevezés. A tavasz beköszönte nem csak békés mezőgazdasági munkák kezdetét jelentette, hanem a hadi vállalkozások megkezdésére is jelt adott. Ez a magyarázata, miért épp egy harcias isten lett a március patrónusa.
Hofbauer Julianna
péntek, 2016. június 10. 12:51
Nem hiszek az ilyesmiben, de ez nagyon illik rám. :(
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: