Közérdekű információk - Egyszerűsített honosítás

   

Magyar Állampolgárság - Előadás az egyszerűsített honosítási eljárásról.
Magyar Állampolgárság. Bencsik Zita, New Yorki vezető konzul asszony előadása az egyszerűsített honosítási eljárásról, a Chicagoi Református egyházban.
Az egyszerűsített honosítási eljárás elindításához szükséges iratok
Benyújtandó okiratok Állampolgársági kérelem (űrlap, a konzulátuson kell aláírni) Adatlap a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez (űrlap, a konzulátuson kell aláírni) Adatlap a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt házasságának hazai anyakönyvezéséhez (űrlap, a konzulátuson kell aláírni) Ha igényli:...
Demokrácia Központok elérhetőségei
Arad - EMNT Demokrácia Központ cím: 310023 Arad, Templom (Lucian Blaga) utca 2. szám ügyfélfogadás: hétfő és szerda: 11-19, kedd és csütörtök: 9-17, péntek: 9-14 - * -     Barót - EMNT Demokrácia Központ cím: 525100 Barót, Kossuth Lajos utca 152. szám ügyfélfogadás: hétfő-péntek: 10-16 - * - Bethlen - EMNT Demokrácia Központ cím: 425100 Bethlen, Park (Parcului) utca 1.
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a törvény kapcsán elmondott beszéde
Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak, és minden magyarok, akik a rádió és a televízió közvetítése útján figyelemmel kísérik mai ülésünket itt a Magyar Köztársaság területén, a Kárpát-medencében és szétszóratva a nagyvilágban!Tisztelt Ház! A kettős állampolgárságról szóló törvény meghozatalának evidenciának kellene lennie, mert a Magyar Országgyűlésnek nem a...
Orbán Viktor: 2013 jobb évnek ígérkezik
A miniszterelnök szerint Magyarország ahogyan idén is képes volt arra, hogy IMF-megállapodás nélkül működtesse a gazdaság finanszírozását, úgy 2013-ban is képes lesz rá. A megállapodással persze könnyebb a finanszírozás, de anélkül is lehetséges - közölte Orbán Viktor kedden a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XI. plenáris ülésén, Budapesten.
1. Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról
Tájékoztató az eljárásról
T Á J É K O Z T A T Ó az egyszerűsített honosítási eljárás 2013. március 1-jétől hatályos új szabályairól   A Magyary Program Egyszerűsítési Program keretében a közigazgatás számos eljárása egyszerűsödik, egyúttal a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek kisebb-nagyobb mértékben csökkennek.
2. A kérelem benyújtása
Tájékoztató az eljárásról
Kérelmet bárki benyújthat, nemcsak az a személy aki megfelel az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás törvényi feltételeinek. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet.
3. Névmódosítás
Tájékoztató az eljárásról
A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetik-    hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék,-    többtagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását,-    utónevüknek magyar megfelelőjét.
4. A kérelem elbírálása
Tájékoztató az eljárásról
A közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján a kérelemről a köztársasági elnök dönt. A miniszter az előterjesztést a kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz történő beérkezésétől számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek.
5. Idegen nyelvű okiratok lefordítása
Tájékoztató az eljárásról
Az idegen nyelvű okiratot nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvű fordítással, és ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell a kérelemhez csatolni.

48 cikk | 1 / 5 oldal