Haar Alfréd


Haar Alfréd

(1885. október 11. – 1933. március 16.) magyar matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja.

Önéletrajza szerint 1885 október 11-én született Budapesten, apja Haar Ignác földbirtokos, anyja Fuchs Emma. A fasori evangélikus gimnáziumba járt (ahol egyébként Rátz László volt a matematikatanára), 1903-ban érettségizett; 1904-ben a budapesti egyetemen matematikai és természettudományos előadásokat kezdett hallgatni, majd 1905-ben beiratkozott a göttingai egyetemre. Professzorai között volt Eötvös Loránd, Kürschák, Carathéodory, Hilbert, Klein és Zermelo, és még sok más kiváló és híres tudós.

A középiskolában a Középiskolai Matematikai Lapok munkatársa lett. Matematikai tehetsége erősen megmutatkozott: 1903 őszén megnyerte az Eötvös Loránd matematikaversenyt, mégis a Műegyetem vegyészmérnöki karának hallgatója lett. 1904-ben azonban - ahogy önéletrajzában is írta - már a budapesti, egy év múlva pedig a göttingai egyetemen tanult tovább. 1909 júniusában Hilbert keze alatt doktorál (49 oldalas doktori dolgozatában a Sturm-Liouville-féle és a gömbfüggvényekből álló függvényrendszereket vizsgálja, és felfedezi a függvényanalízisben azóta is széles körben használt Haar-féle ortogonális függvényrendszereket), és még az évben az egyetem magántanárává habilitálják.

1912-ben Farkas Gyula Riesz Frigyest és őt meghívja a Kolozsvári Egyetem tanárának, és Haar elfogadja az invitálást. 1912. április 6-tól kezdve az elemi mennyiségtan nyilvános rendkívüli tanára, 1917. szeptember 10-től pedig ny. rendes tanára. Kiváló előadónak tartják, az előadásokhoz írt saját kezű jegyzetei közül nem egy könyv alakban is megjelent később.

A trianoni tragédia miatt az egyetemnek el kellett költöznie Kolozsvárról, 1921-től kezdve működése Szegeden folytatódott. Itt Riesz Frigyessel Haar megalapította a szegedi egyetem matematikai központját, és a színvonalas tudományos munka mellett oktatás- és tudományszervezési feladatokban is részt vett.

1922-ben munkatársaival együtt létrehozta az első külföldön is jelentős magyar matematikai folyóiratot, Acta Stientiarum Mathematicarum címmel.

A munkában egy meglehetős gyorsasággal kibontakozó betegség, a gyomorrák állította meg. 1933 március 16-án este 19:30 perckor elhunyt.

A matematikai analízissel és a topologikus csoportok elméletével foglalkozott. Eredményeket ért el az ortogonális függvénysorok és szinguláris integrálok, az analitikus függvények, a parciális differenciálegyenletek, a halmazelmélet, a függvényapproximáció, és a variációszámítás terén.

Nevét több matematikai fogalom viseli, például a Haar-féle mérték.


Szerkesztés dátuma: szombat, 2010. február 13. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 1,792 Kategória: Tudósok, feltalálók
Előző cikk: Geleji Sándor Következő cikk: Hidvégi Máté


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: