Hungarikumok

 

Szellemi Kulturális Örökség a hajdúdorogi Krisztus-katonaság hagyománya


Szellemi Kulturális Örökség a hajdúdorogi Krisztus-katonaság hagyománya

Hajdúdorogon a Krisztus-katonák nagypéntektől húsvétvasárnapig őrzik a szentsírt. A hagyományt felvették a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe, ez segítheti, hogy mindannyian megismerjük ezt az élő hagyományt.

                  

Ki lehet Krisztus-katona, és hányan vannak?

Erős, szép szál fiatalemberek, akik őseik örökségét viszik tovább. „ Gyüttmentnek” nem könnyű közéjük kerülni: a hajdúdorogiak akár több generáción át megőrzik a fehér inget, a fekete posztónadrágot, zakót, a csizmát, a Bocskai-süveget, díszzsebkendőt – az a Krisztus-katonák viselete. Őrzik az 1848/49-es szabadságharcból való Kossuth-kardokat is. A kardos legények őseik eredeti ünnepi öltözetében teljesítenek szolgálatot a hajdúdorogi húsvéti szertartásokon.

A ruhák az idővel kopnak, elfogynak, így tervezik újak beszerzését az eredetivel egyező anyagból, fazonban.

           

A káplár – a szertartás betanítója, szervezője, korábbi Krisztus-katona - a többi katonával azonos módon jelenik meg, a rangját a kardján függő bojt jelzi.

A pozíció pedig apáról fiúra száll: Hajdúdorogon a Krisztus-katonák már sok generáción keresztül adják át e régi rítust a fiataloknak. A fiúk nagypéntektől húsvétvasárnapig, azaz Jézus kereszthalálának napjától feltámadása ünnepéig teljesítenek szolgálatot a hajdúdorogi görögkatolikus főszékesegyházban. Nem véletlen, hogy a hagyományait őrző Hajdúdorog 2012-ben megkapta az Országgyűléstől a „Görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város” címet.

8 pár, tehát16 katona látható 2016-ban. De közéjük tartozik még a káplár, az előző káplárok segítik a felkészülést és a ceremónia lebonyolítását. A fiúk között rendszerint vannak újoncok, akad, aki már pár éve katona, és vannak több éve szolgálók.

           

Mivel soraikba csak olyan fiatal hajdúdorogi legények jelentkezhetnek, akiknek megfelelő a fizikuma, görögkatolikusok és nőtlenek, így a számuk erősen korlátozódik. Mivel a fiatalok közül sokan más településre költöznek, elmennek tanulni, vagy dolgozni, esetleg megnősülnek, ezért ritkaság, hogy valaki évtizedig is katona maradjon.

                  

Milyen képességek szükségesek a Krisztus-katonasághoz?

Alapvető az állóképesség. A szertartások és a sírőrzés közben a katonáknak hosszú percekig mozdulniuk sem szabad. Ezért iktatják be az úgynevezett átmozgatást, amit a káplár végez el: megmozgatja a katonákat, hogy bírják a feladatot. Igen fontos a fegyelem. A felkészülés alatt katonai szigor van, parancsokat kell teljesíteni.

A szertartásokon kialakult feladatokat látnak el a papsághoz igazodva. Fő feladatuk a szentsír őrzése. A Krisztus-katonák jelenlétükkel fokozzák az események drámaiságát. Jelenlétük ünnepélyesebbé, emelkedettebbé teszi a húsvéti eseményeket. 

                  

A felkészülés:

A szertartásokhoz igazodva vesznek részt a Krisztus-katonák a húsvéti eseményeken. Különleges, előre begyakorolt, bonyolult formációkban jelennek meg a templomban és a templomkertben. A felkészülést a káplár, a munkában néhány egykori káplár is segít.

A káplár tiszte kiválasztani az új tagokat, integrálni őket a csapatba. Szigorú, mondhatni katonai fegyelemmel készülnek a három napos húsvéti rendezvényre. Az állóképesség, a megbízhatóság és a lelkierő is alapvető a sikerhez. Éppen ezért már hetekkel korábban összejönnek próbálni. A próbákon fizikailag és mentálisan is felkészülnek a feladatra.

Ki lesz ma Krisztus-katona?

A szentsír őrzése önkéntes szolgálat, ezt a fiúk többsége családi hatásra, de belső igényből vállalja. Olyan élményt jelent a közös felkészülés és ünneplés, ami egy életre elkíséri mindannyiukat. A legényekre a családok, ismerősök büszkék. Krisztus-katonának lenni megbecsült rang a közösségben. A közben kialakult barátságok, kapcsolatok egy életen át megmaradnak.

 

 

Forrás: http://netfolk.blog.hu/2016/10/11/szellemi_kulturalis_orokseg_a_hajdudorogi_krisztus-katonasag_hagyomanya

A képek és a szöveg forrásai:

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/krisztus-katonak-egy-alig-ismert-magyar-husveti-szokas/

http://www.magyarkurir.hu/kultura/a-szellemi-kulturalis-orokseg-reszeseive-valnak-hajdudorogi-krisztus-katonak

http://mno.hu/grund/a-krisztus-katonasag-is-az-oroksegi-listan-menetel-1361479

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/krisztus-katonak-egy-alig-ismert-magyar-husveti-szokas/

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/krisztus-katonak-egy-alig-ismert-magyar-husveti-szokas/

http://civilhetes.net/nemzeti-oroksegunk-lett-a-krisztus-katonasag

https://www.hbmo.hu/ertektar/ertekoldal.aspx?ertekazon=70

gorogkatolikus.hu


Szerkesztés dátuma: péntek, 2017. január 20. Szerkesztette: Mereteiné-Matosics Ágnes
Nézettség: 3,507 Kategória: Hagyományok és ünnepek » Húsvéti népszokások
Előző cikk: Húsvéti versek gyerekeknek

Forrás:
netfolk.blog.hu


   Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: