Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek

   

 
Mottó: Gyerekeinknek tanulságul, mert rájuk marad a világ gyógyításának feladata: a rosszat jóvá változtatni! Milyen értékekkel rendelkezik a magyarság?Mit adott a múltban, és van-e mondanivalója a jövő számára? Magyar kultúra iránt érdeklődő idegen fordulhat ilyen kérdésekkel magyar ismerősei felé, lényegretörő válaszra várva.
 
Korunk értékveszejtő világában élesen tevődik fel a következő kérdés: Miként lehet önmagunkat felvértezni emberként, magyarként úgy, hogy erkölcsileg megmaradhassunk és megerősödhessünk bármely néptengerben akár egyszál magunkban is, sőt küldetésként erőnk legyen ellátni akár romlott közösségek lelki gyógyító feladatát is? A kérdésre akk...
Megtartó testvérhagyomány
Testvérhagyomány válaszúton
Egy-egy nép testvérhagyománya mutat rá arra, hogy erkölcsiségében milyen mértékben áll az isteni rend szerinti szilárd alapokon. Mindez néphagyományából - meséiből, legendáiból, mondáiból, dalaiból - nagymértékben megfejthető.
Benedek Elek: A csodaszarvas
Testvérhagyomány válaszúton
Hol volt, hol nem volt, messze keleten volt, volt egy híres, hatalmas fejedelem. Tudom, hallottátok hírét, nevét: Nimród volt a neve. Ennek előtte sok ezer esztendővel élt ez a Nimród, de híre fennmaradt. Mert Nimród volt az apja Hunornak és Magyarnak, annak a két dali szép vitéznek, akiknek maradvái a hunok és magyarok.
A magyarság származástudata
Testvérhagyomány válaszúton
A sumér, szkíta (szittya) és hun származástudatunkat a Csodaszarvas monda őrizte meg napjainkig. A mondák valóságos történetek mesés elbeszélői, melyekből rendszerint ki lehet bontani a történet magvát. A Csodaszarvas mondának három változata van. A legismertebb szerint Hunort és Magyart a csodaszarvas Meótisz mocsaras vidékére vezette, ahol Dul király lányait vették feleségül.
Pusztító testvérhagyomány
Testvérhagyomány válaszúton
A Hunor-Magyar igazi testvéri magatartással ellentétes magatartásformára Káin és Romulus példája mutat rá, kiket az irigységből fakadó gyűlölet gerjesztett testvérgyilkosságra. Az erőszakos megsemmisítés rombol és pusztít környezeten- emberen, de terhe ugyanakkor visszaszáll a tettesre is.
Romulus és Remus várost alapít (Monda)
Testvérhagyomány válaszúton
Alba Longa lakossága egyre szaporodott, s lassanként már el sem fért a város falai között. Ez adta a gondolatot az ikertestvéreknek, hogy új várost alapítsanak. Elmentek tehát Numitorhoz. - Királyunk, nagyatyánk, a mi fegyverünk szerezte neked vissza jogos, őseidtől örökölt királyságodat.
Testvérkeresőben
Testvérhagyomány válaszúton
Honnan származik a magyarság állandó testvérkeres igénye? A magyar hagyományban elevenen él évszázadokon át az a származástudat, hogy a magyarok a szkíták utódai, és hogy előző hazájuk Szkítia földje volt. Anonymus írja a Gesta Hungarorumban: „Szcítia tehát igen nagy föld, melyet Dentü-mogyernak hívnak. Kelet felé határa az északi tájtól egészen a Fekete-tengerig terjed.
Madjarok
Testvérhagyomány válaszúton
Kazakisztán Kosztanaj megyéjében (Zsangeldi járás) a Szarikopa-tó vidékén él egy madjar (ejtsd: magyar) nevű törzs. A törzs tagjai magukat madjarként határozzák meg (a kazakságon belül). Emlékhelyeik feliratain, temetői sírköveiken mindenhol jelzik a madjar törzshöz való tartozást.
Egy kis szófejt : kurultaj
Testvérhagyomány válaszúton
Ízlelgessük rokon népünk kurultaj szavát. Jelent-e számunkra valamit? A könyvünk második felében sorra kerül érdekes és megdöbbent nyelvi fejtegetéseket előzzük meg most e szónak rövid értelmezésével.

346 cikk | 1 / 35 oldal