Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek - Tudás a magyar nyelvben

   

Magyar nyelv, emberi szellem
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige.” Az ige a Szellem szüleménye. A Szellem az embert is áthatja, ebből született az emberi nyelv. Feltételezhetően az emberiségnek volt egy ősnyelve, melyből ősszógyökök maradtak ránk.
Ősszógyökök magyarul
Az ősnyelv ránkmaradt ősszógyökei fellelhetők az emberiség mai nyelveiben. Ezáltal minden mai nyelv valamilyen mértékben az ősnyelv származéka.
Ősszó-e a lábas szó?
→ Láb-as szó = jelentése: lábon álló edény.Őskori múzeumi tárgyak között látunk ilyet –a magyar szó megmagyarázza az egykori eszköz képét.Ma már nem lábas az edény.
Őskori találmányok kövülete a nyelvben
Az alábbi gondolatserkentő párbeszéd őskori találékonyságra világíthat rá:- Mitől fazék a fazék?- Talán, mert az ősember első edénye, a FAzék FÁból készült!- Na, de hogyan készülhetett?- Úgy, hogy FAragta!- És abban miként lehetett úgy főzni, hogy el ne égjen?- Talán KÖvesztéssel !? (tájszóval kifejezett abálás-főzés)- Hogyan? KŐ-vel, s ésszel?- Valóban, - a követ előbb tűzbe, m...
Őskőkori szó
Nézzünk utána bővebben: mit jelent „köveszteni”?„Több évi kutatás után tisztázódott, hogy ezt a kifejezést és főként „kövesztett szalonna” formájában a történelmi Magyarország több mint a felén ma is használják, értelmét már nem ismerik többnyire. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen a kifejezést mi magyarok (nem tévedés) a paleolit korból (pattintott korból, őskor) Kr.e.
A magyar nyelvről
„Negyven éve foglalkozik a magyar nyelv kutatásával, s ehhez a világ számos nyelvét is tanulmányozza, legújabban a szanszkrit, a japán és a perui ragozó nyelvet, a kecsua indiánt. Munkássága során megállapította, a világ háromezer nyelvét tekintve, a magyar mindegyiktől eltér. Jellemző rá, hogy ragozó nyelv, és kitörni belőle illetve beléje törni is egyaránt nehéz.
Magyarul érthető idegen szavak
Merjük megérteni magyarul is az idegen szavakat, ha azok számunkra nyilvánvaló magyarázattal is szolgálnak.
Nyelvi és képi teremtő gyökök
Mitől nyelvi és képi teremtő egy gyök?Attól, hogy meg-magyar-áz és leír, magyarán: érthetővé és láthatóvá tesz alapvető tárgyat vagy jelenséget.Példa: - pir - per - pör, vagyis: p_r - képileg összefügg a tűzcsinálással- a ro szógyök - a tisztaság, simaság, épség megsértése Dr.
Szavaink teste-lelke
A régi rovásírások mássalhangzósak voltak, éppen ezért nehéz manapság megfejteni tartalmukat. A magyar szavak vázát, testét, tartását - kemény részét - a mássalhangzók alkotják, akárcsak egy fa törzsében az évgyűrűk. A kitöltő anyagát, a szó lelkületét, tartalmát - lágy részei - a magánhangzók adják. Ezek teszik hangulatossá szavainkat.
Szógyökérből szóbokor, szerves magyar nyelv
A természet titokzatos csodája, mikor egy gyökérből bokor nő. Ilyen, számunkra az egyik legismertebb, legkedvesebb és leghasznosabb növény, a mogyoróbokor. Gyökeréből nőnek ágai, melyek csokorként alkotnak bokrot. Hasonlóan képzeljük el a magyar nyelv szógyökeiből kinövő szóbokrokat.

39 cikk | 1 / 4 oldal