Hungarikumok

 

Hungarikumok - Történelmi hagyaték

   

A Szent Korona és a koronázási ékszerek
A TITKOK KORONÁJA (A Magyar Szent Korona - A beavató Korona) Nincs még egy olyan nemzet a Földön, amely egyetlen nemzeti ereklyéjének ekkora jelentőséget tulajdonítana és olyannyira tisztelné, mint a magyar nép a Szent Koronát. Birtoklásáért trónviszályok dúltak, sokszor árulások és összeesküvések áldozatává lett. Volt eset, amikor egyszerűen ellopták vagy titkon őrizték.
Aranybulla
A XIII. század eleji Magyar Királyságban súlyos válság érlelődött. A főnemesség erejét felőrölték az örökösödési harcok, a királyi birtokokat elajándékozták, az uralkodó hatalma látványosan meggyengűlt.
 
A lovaskultúrák vallása három meghatározó értékrendere épült: az istenfogalomra világfa jelrendszerére a táltos kapcsolatteremtő képességeire. A világmindenséget három részre osztották fel: égi, földi és földalatti világra, amelyeket a világfa kötött össze.
Csodaszarvas
Az Anjou-házból származó lovagkirályunk, Nagy Lajos uralkodása alatt, 1358 körül készült egy pompás, 147 képpel gazdagon illusztrált kódex, a Képes Krónika. A Krónika a magyarok történetét örökíti meg, a legendák ködébe vesző kezdettől Lajos uralkodásáig. A Krónika történelmünk fontos forrása, még akkor is, ha egyes állításait kritikával kell kezelnünk.
Délvidék-szerte szertüzek égtek - Beszámoló a fénylánc helyszíneiről
December 21-én a Kárpát-medence és a világ számos pontján gyújtanak szakrális tüzeket, eleink ősi szokása szerint. Mint a korábbi években, idén is több délvidéki település részt vett a fénylánc mozgalomban.
Feszty-körkép
A magyarok bejövetele Feszty Árpád festőművész grandiózus víziója a honfoglalásról. A művész egy párizsi élményen felbuzdulva döntötte el, hogy óriási panorámaképben örökíti meg a bibliai özönvíz történetét, de apósa, Jókai Mór érvelését hallván megváltoztatta elhatározását, és nemzeti történelmünk dicsőséges pillanatát választotta ki.
Lehel kürtje
955-ben a kalandozó magyarok sorsdöntő vereséget szenvedtek Augsburgnál. Lehelt a sereg fővezérét a németek elfogták, és halálra ítélték. Lehel utolsó kívánsága az volt, hogy még egyszer megfújhassa harci kürtjét. Amikor kezébe adták, a kürttel úgy vágta fejbe I. Konrád császárt, hogy az nyomban szörnyethalt.
Szent Jobb
József Attila: E kéz apáinkat halomra ölteS Hadúr e népet akkortól veri,Mikor hitének gyáva lett örökre,Mikor e kéz erős hitünk kiölte. Királyunkat, Szent Istvánt, 1038-ban bekövetkezett halála után - végakaratának megfelelően - a fehérvári bazilikában helyezik végső nyugalomra. Szent királyunk testét kőből faragott szarkofágba fektették.
Trikolor és címer
A ma használatos nemzeti jelképek évszázadok során alakultak ki, formájukat, színeiket, díszitőelemeiket rendkivül szigorú elvek, a heraldika szabályai határozták meg. A címer és zászló története szorosan összefügg egymással, mivel mindkettőn hasonló szimbólumokat jelenítettek meg.
Turul
Magyarok ősi jelképe, szállj újra föl a magyar égre!Adj nekünk hitet, reményt, s kitartást,Hogy tiszta szívvel várjuk a megváltást! A turul madár, ősi madarunk Sokféle elmélet és kérdés kering a turulmadárral kapcsolatban, melyekkel a mai kor nem kellőképpen foglalkozik.

11 cikk | 1 / 2 oldal