Irodalom - Rendületlenül

   

Buzogány Árpád - Az út, amit megjárunk
Ha már elfogy az út előlünk,ha nem tudjuk, merre van előre,ha már a májusi szikrázó fénytőlse kapunk jártányi erőre,ha már botokká válnakkörülöttünk a zsenge ágak,vadak lesnek ránk s mindentüske csak visszafelé rángat;ha a csillagokat is ellopják tőlünks a kenyeret kezünkből kiragadják -csak a gondolat maradjon friss,mint bolyban a szorgalmas hangyák.
Arany János - A tetétleni halmon
Attila és Árpád emléke
Még áll a domb s én állok a felett,Játszik velem bűbájos képzelet.Csekély a domb, alig emelkedő,Ormán csak fű, nem a bérc fenyve nő.Csak, mintha pajzán szélfiak szeszélyeEgykor magát mulatta volna véle,Midőn a porba' játszván, mint szokott,Fövényből a pusztán csibét rakott.Vagy mintha ember hányta volna nemrég...
Arany János - Isten kardja
Attila és Árpád emléke
(Részlet Buda halála Kilencedik énekéből)Alig hogy az ősz pap ajakát bezárta,Lebben az ajtónál Etelének sátra;Bulcsu vezér jött be, egy szolga suhanccal,Nagy dolgot előre mondani költ arccal.
Arany János - Rege a csodaszarvasról
Attila és Árpád emléke
Száll a madár, ágrul ágra,Száll az ének, szájrul szájra;Fű kizöldül ó sirhanton,Bajnok ébred hősi lanton.Vadat űzni feljövénekHős fiai szép Enéh-nek:Hunor s Magyar, két dalia,Két egy testvér, Ménrót fia.Ötven-ötven jó leventétKiszemeltek, hogy követnék;Mint valamely véres hadra,Fegyverkeztek könnyű vadra.
Arany László - Hunok harca
Attila és Árpád emléke
Sietős munkája lehet a világnak,Mindenki farag, fúr, kalapál, fut-fárad;Sürög-forog a nép az egész föld hátán,Éhes tömegekben ide-oda árad;Csak te, jó magyarom, te maradsz a régi,Bomolhat a világ, oda sem nézsz néki,Ha veszély nincs rajtad, ha tatár nem kerget,Bizony a gyors tettvágy most sem igen sürget,Verseny heve nem bánt, munkavágy nem sarkal,Mit bánod akárki akárhova nyarg...
Benedek Elek - Attila siratása
Attila és Árpád emléke
Attila, Attila, hunok nagy királya,Mundzuk sarjadéka, híres maradvája!Te ura, királya szittyák s germánoknak,Valál hódítója a rómaiaknak:Napnyugatiaknak, napkeletieknek,Valál rémülete, valál iszonyataTe minden népeknek!De ha könyörögtek, megengesztelődtél,Adófizetéssel te megelégödtél.
Csáti Demeter - Ének Pannónia megvételéről
Attila és Árpád emléke
Emlékezzenk régiekrel,Az Szythiából kijüttekrel,Magyaroknak eleikrel,És azoknak vitézségekrel.Szythiából kiindulának,Hogy ez földre kijüvének,Istentíl is kísziríttetének,Erdélységben letelepedének.Ott jól tének űmagokkal,Hét sereget nagyot szerzének,Hét kapitánok emelének,Mindeniknek várat szerzének.
Garay János - Álmos
Attila és Árpád emléke
A Magyarok MózeseSzép Ázsiának földén, a szittya nagy sikon,Büszkén miként a párducz, mint sólyom szabadon,A zúgó Don tövében egy ősi nép lakott,Dicső Magóg vérének véréből sarjadott.Nem győzte még meg eddig ellenség fegyvere,Honn áldás volt tanyája, künn rettegett hire;De a mit nem tehettek ellenség és halál,Gyérítni kezdi vérét önátka - a viszály.
Garay János - Lehel kürtje
Attila és Árpád emléke
Hős Lehelnek szózatos kürtérőlHir maradt a régi szép időből,És ha híre volt a kürt szavának,Nem kisebb volt sulyja hős karának.Mint levente még a hét vezérrelÁzsiából ifjan költözék el;Kürte volt a nemzet nagy zsoltára,Valahányszor kelt véres csatára.Kürte volt a győzedelmi énekDiadalban Árpád nemzetének,Kürte nyögdelt szomorú torában,Valahányszor gyásza volt csatában.
Illyés Gyula - Árpád
Attila és Árpád emléke
Halmot is alig látott az a nép mégs most: égbebökő sziklák és csúcsok!Eső s – október végén! – hó suhog;jégrög csusszantja a riadt ló léptét.És nincsen út! Csak összegyűlt lucsoka szurdikokban. Se ösvény, se lábnyom.Törik a kerék köves patakágyon;bukik a sík földhöz szokott tulok.

514 cikk | 1 / 52 oldal