Lélekbuvár

   

Gondolataink finomléptékű fényereje
A szerelem perzselésében és a magyar szavak misztikus mélységeiben   Induljunk el bármely spirituális ösvény sajátos promenádján, előbb-utóbb átitatja létünket a szerelem, vagy annak hiánya. Nem mi választjuk a szerelmet – a szerelem választ minket. Bert Hellinger bölcsessége, hogy az igazi élet valójában a párkapcsolattal kezdődik.
A teljesség felé
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Hamvas Bélának, mesteremnek köszönöm, hogy megírhattam ezt a könyvet: ő teremtett bennem harmóniát.E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd.Az itt-következők nem újak, nem is régiek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit viseli, de lényegük nem-keletkezett és nem-múló.
Első rész. A forrás. Az ős tudás.
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése. Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap; ami rajta alapszik, ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik, szétmálló. Az őstudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakba nem is foglalható.
Tíz lépcső
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad.Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad.Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad.Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad.
Szembe-fordított tükrök
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.Hiányosságom váljék jósággá benned.Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
A kimondhatatlan
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Teljes bölcsesség a kőé s a meztelen léleké. A semit-sem-tudás azonos a mindent tudással. Menj a fényhez, de ne kérdezz tőle semmit. Akinek nincs szüksége arra, hogy kérdezzen: közös a felelettel. Mihelyt okosabb vagy bárkinél: ostobább vagy mindenkinél.
A mozdulatlan tudás
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Önmagad beutazása: a mindenség beutazása. A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez, mint a ruhazseb az élő-testhez. Éjjel, a csillagos ég alatt felfohászkodsz: Míly nagy a világ! De ládd: egyetlen gondolatod a legtávolabbi égitesten is túl-fut pillanat alatt. Egy gondolattól a másikig végtelenül hosszabb az út, mint csillagtól csillagig.
A létezés
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Nézz meg egy kődarabot, egy kalapácsot, egy bokrot, egy paripát, egy embert: mindegyik keletkezett, pusztuló, határolt, egyéni, külön-lévő. A létezés mindenben azonos. A sokféle keletkező és pusztuló alakzat: ez az élet. Az örök egymásután, melynek minden alakzat csak egy-egy állomása: ez a létezés. Az ember az egyetlen, aki a változókban a névvel rögzíthetőt keresi: értelme van.
A képzelet
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
A Föld a hazugság tisztítótüze; itt minden hazug körülöttünk: a tér ál-végtelenje, a dolgok ál-valósága, önmagunk ál-sokasága. S az ember-agyban még az igazság is táncol: egyszerre minden igaz, és egyszerre semmi sem igaz. A hazugság-áradatból az egyetlen kivezető út éppen az, amely a leghazugabbnak látszik: a képzelet.
Az alap-réteg
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Szállj le önmagad mélyére, mint egy kútba; s ahogy a határolt kút mélyén megtalálod a határtalan talajvizet: váltózó egyéniséged alatt megtalálod a változatlan létezést. Legtöbb ember azt hiszi, hogy halálakor megsemmisül, vagy majd testtelenül él tovább a térben és időben.

419 cikk | 1 / 42 oldal