Nyelvi érdekességek - A magyar nyelv szótára - A gyökökről

   

A gyökök fogalma
Vannak a nyelvekben bizonyos alapszók, melyekből vagy belváltozás, vagy toldás által más-más,alapeszmében egyező, vagyis ugyanazon eszméből kiinduló szók erednek. Amazokat a nyelvészekgyököknek, emezeket származékoknak szokták nevezni. Minden szó vagy egyetlenegy fogalmat fejez ki, vagy többet; amaz egyszerü, emeztöbbszerü, vagy öszvetett, pl.
Elvont vagy elavult törzsek
Nagy számmal vannak nyelvünkben oly származékok is, melyek önállóan nem divatoznak, hanem más további származékszók alapját teszik. Ezeket a szoros értelemben vett gyököktől megkülönböztetve törzseknek nevezzük.
A gyökök nemződése nyelvünkben
A gyököket általán három fő osztályra sorozhatjuk.1) Melyek valamely kedvező vagy kedvezőtlen érzésből fakadt hangnak kinyomatai, vagyis úgynevezettkedélyszók, és pedig emberi vagy oktalan állati kedélyhangok, mennyiben ezek is az illető állatnakbizonyos érzését fejezik ki, pl.
A gyökök módosulatai
1) Midőn az elülálló önhangzó változik, s az alapfogalomnak másmás árnyalatát vagy nemét fejezi ki, pl.
Az egyenlőhangú (homonym) gyökökről
Valamint más nyelvekben, úgy a magyarban is fölös számuak az olyan szók, kivált gyökök, melyekugyanazon alakban egészen másmás érteményüek, péld. ár, lat. pretium, ár, lat, incrementum,copia, ár, lat. subula.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: A
a, távolra mutató, pl. ott van a! oda menj a! ahol a! az a! úgy a! Ellentéte: e, pl. itt van e! ide jöjj e! ehol e! ez e! így e! toldva am, sőt kettősen is: an, pl. am-ott-a, am-ott-an; am-oly-a, am-oly-an; származéka a mutató névmás az, honnan mást jelent: "a bika nem tehén" és "az bika (= az ott bika) nem tehén".
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Á
á, (1), bámulási, szájtátó hang: ács (= ám-cs = án-cs), ácsorog; ám, ámé, ámít, ámúl, ámékodik; előtéttel: bá, bám, bámé, bámész, bámészkodik, báva, báj, bájol; má, málé (száju), mámor. á, (2), kedélyhang: át, átok, átkoz, átkos; ád, ádáz. ács, régen álcs, ácsol, ácsolás, ácsodoz; rokona a régies cseál. ád, ádáz; azonos át (1) gyökkel; V. ö. á (2).
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: E Ë É
ë, (1), éles, változattal: i, pl. itt van e! ehol, ihol, emitt, imitt, emigy, imígy; származéka: ez. Közelre mutató; ellenkezője: o, a, pl. ezekben: ott, oda, az. ë, (2), éles, mint kérdő szócska: itt van-ë? láttad-ë? Rokona; hé. "Mit akarsz hé?" ě, (3), zárt: ěszik, ětet, ěhetik, ěb (evő, torkos állat), ěh vagy éh, ëhes vagy éhes, ebéd (evéd, evés).
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: É
eb, éber, ébred, ébreszt, ébren. Rokona: érni émik, émett. éd, édes, édesít, édesedik, édesűl, édesget. Gyökeleme azon ě, melyből ěszik, ětet, származik. ég, (1), tompa ékvesztő é-vel: eget, egek, egű. Mint magasat jelentőnek vastaghangu rokona ág, hág. ég, (2), éles hangu ë-vel, máskép: íg; égés, éget, égékeny, éghetetlen. éh, éhes, éhezik, éhom, éhség.
Önhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: I, rövid.
i, (1), közelre mutató: itt, ide, ily, ihol, így, változattal is régiesen e, ett, ede, ely, ehol. i, (2), remegéssel járó félelmi hang: ied, íeszt, ieszke, v. jeszke. i, (3), gyökeleme iszik, itat, icsar, iand, ihas, ihatik származékoknak.

41 cikk | 1 / 5 oldal