Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: CZ


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: CZ

cza, kicsinyítő, fordítva acz, változattal: acs, csa: Katicza, kukacz, uracs, tócsa. l. ěcs.

czab, czabár, = csavargó, csabdi.

czad, = sad: czadarni a barmot = sadarni, hajszolni.

czaf, 1) = mocs, locs, csaj, csajt; czafat, czafol, czafatos, 2) = laf, lef alálógó valami: czafrang, czafrangos.

czáf, czáfol, czáfolat.

czak, hangut. czakó (czikákoló), lat. ciconia.

czam = kam, kom: czammog, kammog, komondor.

czan, czank, czankó = sank, sonk, valaminek alja, söpreje, sankja, sonkolya.

czap v. czáp, czapa v. czápa, tengeri emlős állat.

czav = czaf: czavira, czafra, kis leány.

czeb, hangutánzó = szep: czebeg, szepeg.

czed = czod: czedele, czodora, czondora, durva szűrruha.

czéd, czéda, = csélcsap, pajkos, csintalan.

czek v. czék, fürge mozgás: czeka, czekáz v. czékáz. V. ö. czik, czikáz.

czell, czelleng, cselleng, azaz görbe útakon, mintegy cselőre jár, bolyong.

czep, czip, czepel, czipel. Rokona: szep, szepelkedik, erőlködik, mintegy szepegve, nehezen lihegve. Hangutánzó.

czer, czir, czerkál, czerkó, czirkál, czirkalom. Egy eredetű a ker, kör gyökökkel.

czet, czete, czetkény, malmokat tartó gúzskötél. Vastaghangon rokona: csat.

czib, (1), csángós ejtésü hangutánzó = csib, czibe, csibe.

czib, (2), = bicz: czibak, biczegve járó, sántikáló; czibek, czibekel.

czib, (3), = tép: czibál, czibákol, = tépász, haját rángatja valakinek.

czib, (4), = czep: czibék, azon lánczos bot, melylyel halászatkor a gyalom kötelét húzzák, czepelik.

czicz, (1), hangut. czicza, cziczus, cziczkány, cziczeg. Átv. ért. cziczamacza.

czicz, (2) =, csecs, csics: cziczoma, csecse, csicsoma.

czicz, (3), czucz: cziczerél a hímmadár, midőn párosodik, vagy czuczáz, szurkál.

czig, (1), = szik: czigár, czingár, azaz száraz, mintegy szikkadt, szikár.

czig, (2), = szig: czigony, szigony, czigonyoz, szigonyoz.

czih, hangut. czihol, cziholás. V. ö. csih, csihol.

czik, = szik, valaminek belső csirája, bele, melyből a magzat kifejlik, czika, = csira; átv. ért. íz, darabocska: czikk, czikkely.

czik, (1), hangut. czikákol, czikákolás.

czik, (2), élénk, csapongó, szétágazó mozgás: czika, czikázik, czikár, czikornya.

czik = szik: czikkad, szikkad.

czim, czimpa, czimbál. V. ö. csim, csimpajkodik.

czin, (1), hangut. czineg, czinege, v. czinke, czinez, czinczog, czinczúr, czinczinbogár cziniczini.

czin, (2), = csiny: czinkos, czinkostárs = csinytárs.

czip, (1), hangut. czipeg. V. ö. tip, tipeg.

czip, (2), = tép: czipár, czipárol, czipa kutya.

czir, (1), czirkál, czirkalom, czirkalmaz. V. ö. czer, czerkó, kör, körös.

czir, (2), czirogat, czirókál.

czir, (3), czirom, czirmos, czirmoz. Rokona: szur, szurtos, kor, kormos.

cziv, hangut. czivakodik, czivódik.

czo,! tovább menésre sürgető szócska. Czo tovább; czo Dora! czo ki kutya! czo Fakó; gyermeknyelven: czoczo = ló.

czob = szob: czobor, szobor, kapuczobor = kapubálvány.

czocz, malaczhang: czocza, czoczi. Változattal: pocza, poczi.

czók, vékonyh. czők, = dibdáb, diribdarab: czókmók.

czom, (1), = czomb, czombos, czomp, czompó. Alapérteménye, dudorodás, csomó.

czom, (2), = szom: czompolyodni, = szomorodni.

czon, czondora, czondra, durva szövetű ruha.

czop = czep: czop-hát, lovasdi játék, midőn egyik játszótárs a másikat hátára veszi, és czepeli.

czor = hor, kor, hangut. czorholni a bőrt, = horholni, korholni.

czök v. czők, savanyító, oltó kovász.

czucz, (1), hangutánzó, czuczorít, czuczorka, czuczorkál.

czucz, (2), = szucz, csucs: czucza, czuczál, czuczáz. Alapérteménye: szurás, bökés.

czul = czur, kur: czula, czurhó, kurva.

czup, (1), hangut. czupog, czuppan, czuppant, csók hangja.

czup, (2), = csup: czupér = csupér, azaz csupasz, meztelen.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,325 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: CS Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: D


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: