Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: G


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: G

gab, (1), gabona, gabonás, gabonátlan.

gab, (2), v. gáb, hangut. gabos madár (galbula), gáborka, szarkagábor.

gacs, gacsaly, gacsos, l. kacs, kacsos.

gács, hangut. gácsér, gácséroz. V. ö. kacs, kács.

gad, gadócz, halnem, lat. gadus.

gag v. gág, lúdhang, gaga, gágog, gágogás.

gág, 1) gágó am. tátott száju, 2) gajmó.

gagy, hangut. gagyog, gagyogás, gagyúl, gagyula.

gaj, (1), hangut. gajdol, gajdos, gajdúl. Rokona: kaj, kajdász, kajdács, kajált, kajabál

gaj, (2), = kaj, görbeség, görbedés: gajmacs, kajmacs, gajmó, kajmó.

gal, (1), hangut. galagy, galagyol, kalaty, kalatyol. Kis gyermekek gagyogó hangja.

gal, (2), = goly: galacsin (golyócska agyagból), galuska.

gal, (3), = szal: galand, galandféreg = szalag, szalagféreg.

gal, (4), = gyal: galád, gyalázatos, alávaló.

gall, gallóka, = bellőke, bölcső.

gam (1), = kam: gamó, kamó, gajmó, kajmó.

gam (2), v. gan: piszok, mocsok: gamat, gamatol, ganaj, ganajoz.

gan, (1), gangos, gangosan, gancs. Rokona a görbeséget jelentő gam, kam.

gan, (2), v. gán, gancza, v. gáncza, azaz, gom, gomcza, gomócza.

gány, gányó, (dohánykertész), gányol (kerít).

gar, (1), = kör: garád, garat, gárgya.

gar, (2), a metszés alapérteményével: garda, hal, (cyprinus cultratus). V. ö. kar, kard

gar, (3), garázda, garázdálkodik. Nagy zajt, lármát ütő veszekedés.

gaz, (1), vékonyh. gez: gazos, gizgaz, gezdernye, gezemicze, gezernicze, gézengúz.

gaz, (2), gazdag, a régieknél: kazdag. a török khazine am. kincs.

gát, gátol, gátolás, gátos, gátoz.

gáz, gázol, gázolás, gázló.

geb, gebe, gebed, gebedés, gebeszt. Rokona: gib, giber, giberedik.

ged v. gegy, gedél, gedélget, gegyel, gegyerész. Kedveskedő bánás. V. ö. ked, kegy.

ged v. gid, gedó, gidó, gödölye, latin, hoedus.

gel v. gil, geleszta v. giliszta.

gely, gily, gelyva, gilyva, l. goly, golyva.

gég v. gőg: gége, gégés, gőgös.

gém, = kam, kám, görbedés alapérteményével: gémb, gémber, gémberedik, gemicse = kampós bot; gém madár, hosszú görbe nyakú; kútgém.

geny, genyed, genyedés, genyes, genyesedik. Rokona: gan, ganaj.

gép, gépely, gépi; rokon gém gyökkel.

ger, (1), sovány, görhes valami: gernye, gerény, geher, vastaghangon: gár, gárincza.

ger, (2), gerincz, gerenda, gerendely.

gěr v. gör, (3), az égés, melegség, tűz alapérteményével: gerjed, gerjeszt, gerencze; fordítva: reg, rög: regvel, rögtön (hevenyében). Rokonai a szláv: gorí, hori (ég, ardet) goronczi, horuczi, (forró).

ger, (4), a szurás, bökés, hegyesség, metszés értelmével: gerely, gereben, gereblye; gerezd.

geszt, gesztes, baranyai tájnyelven am. fás. tehát geszt = fa.

gib, giber, giberedik, göb, göbörödik.

gicz, disznóhivó szó, honnan: gicza = disznó.

gil, hangut. gili, gilicze, gerlicze.

gím, vörös vad, u. m. őz, szarvas: gímes.

gob, goboncza, gobhal, latin gobio.

gócz, (1), hangut. gócza, am. kacsa, kácsa.

gócz, (2), kuczkó, koczik, kuczik, különösen, melyben tüzelnek.

gog, búbos kemencze.

gogy, gogyola, am. golyva.

goh, gohér = kövér, korán érő nagyszemü szőlőfaj.

goly, (1), a gömbölyüség, dudorodás alapérteményével: golyó, golyva. Rokona: boly, bolyó.

goly, (2), = boly: golyhó, bolyhó, bohó, bolondos.

gom, gomb, gomba, gombócz, gomboly, gombolyít, gombolyag, gomoly; gongy, gongyol, gondor. Vékonyhangon: göm, gömb, gömböcz stb. V. ö. gum, güm.

gon = kon: gonosz, gonoszság, konok.

gor, (1), hangut. gordon, gordonka.

gor, (2), = gör,: gornyad, gornyadoz, görnyed, görnyedez.

gór, a magasat, nagyot jelentő ór, hór rokon érteményével: góré, górtyúk, gória, (filagória).

göb, göbe, göbecz, göbü, gőb, gőböly.

göcs, göcsös, göcsört, göcsörtös, fordítva, csög.

göcz, hangutánzó, göczög = édesdeden nevet.

göd, gödör, gödrös, gödröz.

gőd = gőg: gődény, gőgény, tág gőgjétől.

gőg, (1), hangut. gőgicsél, gőgícsélés.

gőg, (2), gőgös, gőgösködik, gőgjét fölfújja.

gögy, hangut. gögyög, gögyögés, gagyog, gagyogás.

göl = gol, gölődény, gölődör = gombócz, mint golyóalakú tésztás étek.

göm, gömb, gömböcz, gömböly, gömbölyödik, gömbölyít, gömbőlyű; göndör, göndörödik, göngy, göngyöl, göngyőle.

gör, (1), fordítva rög: göröny, göröncs, görvény.

gör, (2) = kör: görbe, görbed, görnyed, görhes, görcs.

gör, (3), égés, sütés alapérteményével: görjed, görjeszt, görhön. V. ö. ger, gerjed.

gör, (4), kerek mozgás és hangutánzás: gördül, gördít, görög, görget, görgőcse. V. ö. gur, gurog.

göt, göthös, göthösödik, götlöhös.

gőz, gőzöl, gőzölög, gőzös, talán eredetileg hőz, a meleget jelentő hő-től.

gub, guba, gubacs, gubancz, gubó, gubbad, gubbaszt.

gug, guga, gugg, guggol, gugorodik, gugorczol, gugora, gugy, gugyor.

guly, gulya, gulyás. A perzsában ghau, gao, a szanszkritban go, gan, am. a német Kuh, Ochs.

gúny, (1), gúnya, genyegúnya. V. ö. köntös, kantus, szlávul hunya.

gúny, (2), gúnyol, gúnyolódik, gúnyos; gíny, gínyol.

gur, (1), gördűlés, és ennek hangja: gurul, gurít, guriga, gurgula, gurdúl, gurdít.

gur, (2), = meghajlási kör: gurba, gurbancs, görbegurba.

gur, (3), gurdal, gurgyal, gordon, góró, kóró.

gúzs, guzsaly, guzsalyos, gúzsol, fordítva: zsug, zsugorodik.

güb, gübü, gübül, gübülés.

güg, gügü, kenyér domója, gyürkéje.

gügy, gügyü, egy csomónyi vagy maroknyinád, fű, kender V. ö. güg.

güz, güzü, güzmől, güzmötől.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,863 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: F Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: GY


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: