íme a birtokragozás és szemeli/ragozás párhuzamai


íme a birtokragozás és szemeli/ragozás párhuzamai

:

(én) ház-am, föld-em, nál-ain, töl-em;

(te) ház-ad, föld-ed, nál-ad, töl-ed;

(ő) ház-a, föld-e, nál-a, töl-e;

(mi) ház-unk, föld-ünk, nál-unk, töl-ünk stb.

Ezen minták szerint a) névmódosítókkal: (én) benn-em, (te) benn-ed, (ő) benn-e, (mi)

benn-ünk, mintha volna : (én) benső-m, (te) bensö-d stb.: hasonlók : (én) r-ám (=ra-am), (te)

töl-ed, (S) ról-a, (mi) vel-ünk, (ti) ért-etek, (ő) nál-ok. Valamint ben helyett benn, úgy be helyett

6ele, hoz helyett hozzá (— hoz-ja-a), ön helyett rajt, böl helyett belől ragoztatik; b) névutókkal :

(én) aW-am = álam, (te) alá-ad = álad, (ő) alá-ja, (én)

me/lé-enk = mellénk, (ti) által-atok, (ö) szermt-ök stb. Fölé-je, elé-je és közé, hegyé, így is divatosak:

fbli-be, elé-be vagy elei-be, hegyé-be, közünkbe, melyekben be = ve, (mely van a ho-va, to-va,

szókban iá). De azon különösségök van, hogy az elsőbb személyragok a be ragocska elé jönnek,

pL elé-m-be v. elö-m-be, elé-d-be v. elö-d-be, elé-nk-be v. elö-nk-be, elé-tek-be v. elö-tök-be és

21*— 164 —

ele-j-ök-be, mint a finnragozásban. De némelyek így is használják : elib-ünk. így fölénkbe

vagy/Ölibünk, de egyes személynél általán, több személynél tetszés szerént fej szóval pótoltatík : f éjem fölibe, f éjed fölibe, fejünk fölibe stb. Hegyembe vagy hegyembe stb. szokatlanok. Közé,

értelménél fogva csak több személylyel tétethetik össze: kozenkoe v. közinkbe, köztiekbe, kösikbe;

de : közénk, közétek, közéjek is. Nélkül (= nál-kül), maga elébe veszi ismét a nái-t, és pedig személyragozva : nálam nélkül, nálad nélkül; használják a másik módon is : nélkül-em, nélkül-ed stb.

Az -n (ön, én stb.)-vel kapcsoltak, mint alul, belül, felül, tál stb. csak az n helyettesét

vagyis rajt törzset személyragozzák : rajtam alul (más : alólam), rajtunk túl stb.

Ezekben foglaltuk egybe, egy rendszerbe azon elveket, melyeket szemünk előtt

tartank vala e szótár készítésében. Bővebb és részletesb tárgyalásuk a szótári egyes czikkekbe tartozik.

Pesten, 1862. évben.

Czuczor Gergely. Fogarasi János


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,683 Kategória: A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Előző cikk: A névmódosítók és névutók személyragozása.


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: