A sárga csekk trükkje: sokat bukhatsz, ha nem figyelsz!


A sárga csekk trükkje: sokat bukhatsz, ha nem figyelsz!
Energia
2013. április 9., kedd 12:14 Pénzcentrum.hu
     

 

Fontos, sokakat érintő veszélyre hívják a fel a figyelmet a fogyasztóvédők: komoly problémákhoz vezethet, ha nem az esedékesség sorrendjében, hanem összevissza, figyelmetlenül fizetjük be csekkjeinket. Az albérletnél is érdemes figyelni.

A villamosenergia- és földgázszolgáltatók körében az utóbbi időben tapasztalható az az újfajta számlázási gyakorlat, miszerint részszámlás. A fogyasztóknak ezért érdemes odafigyelnie arra, hogy a csekkeket a rajtuk feltüntetett esedékesség szerinti sorrendben rendezzék, ellenkező esetben a befizetési sorrend felcserélése miatt könnyen szolgáltatás nélkül maradhatnak - derül ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatásából. Ha a szolgáltatásból történő kikapcsolás mérőóra-leszereléssel is jár, a visszakapcsolás költségei a több tízezer forintot is elérhetik.

Könnyen kikapcsolhatják a szolgáltatást


A problémát az okozza, hogy a szolgáltatók többsége a fogyasztó befizetését nem a legrégebbi tartozásra, hanem arra a számlára számolja el, amelyet a fogyasztó aktuálisan befizetett. Amennyiben tehát a fogyasztó kézhez kapja például a június, július és augusztus havi részszámláit, azonban elsőként nem a júniusban, hanem például az augusztusban, majd pedig a júliusban esedékes csekket rendezi, a júniusban esedékessé vált csekk meg nem fizetése miatt fizetési felszólítást, és a szolgáltató jelenlegi gyakorlatának megfelelően a hálózati elosztótól akár kikapcsolási értesítőt is kaphat a fogyasztó.

Jellemző, hogy a kezdetben csak egyhavi, tízezer forintos tartozás igen hamar több tízezer forintosra, gázszolgáltatás esetén akár százezres nagyságrendű összegre duzzad. A piaci szereplők tapasztalatai szerint pedig ilyenkor már alig tudják az ügyfelek egy összegben teljesíteni kötelezettségüket. Tartós fizetési késedelem esetén pedig nem marad más, mint a szolgáltatásból történő kizárás. Az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint pedig már 60 napos tartozás után, összeghatártól és évszaktól függetlenül bárki kikapcsolható. A szolgáltatásból történő kikapcsolás rendjét ugyanakkor törvény szabályozza. Kikapcsolásra az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor:
  • A lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
  • a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés nem vezetett eredményre,
  • a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére. A lakossági fogyasztó első értesítése postai vagy - a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén - elektronikus úton, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik.

A fenti példánál maradva tehát, amennyiben a fogyasztó a júniusi számlát az esedékességet követő 60. napig nem rendezi, akár a szolgáltatásból történő kikapcsolásra is sor kerülhet a fogyasztási helyen.

A kikapcsolást úgy előzhetjük meg, ha  alaposan megnézzük a befizetési csekken feltüntetett fizetési határidőt, és elsőként mindig a legkorábbi esedékességű számlát rendezzük a szolgáltató felé - így elkerülhető a késedelmes befizetés miatti szolgáltatásból történő kikapcsolás és az azzal járó kellemetlen procedúra. Az is segíthet, ha nem sárga csekken, hanem elektronikus tranzakcióval fizetünk: a csoportos beszedési megbízásoknál a szolgáltatóval bankkal egyszerre szerződik a fogyasztó. Így meghatalmazza a szolgáltatót, hogy az esedékességkor számlájáról emelje le a díjat, és ugyanakkor engedélyt ad a banknak, hogy ezt a szolgáltató részére lehetővé tegye - ezzel pedig szinte teljesen kizárja a fenti tévedés kockázatát.

Az albérletnél is érdemes figyelni


Mint arról a Pénzcentrum.hu egyik rendszeres olvasója is beszámolt, a lakásbérlésnél is problémát jelenthet ez a jelenség. Olvasónk tavaly májusban új albérletbe költözött, ahol pontosan fizette számláit, egészen szeptemberig, amikor is egy reggelen váratlanul megjelentek a Főgáz szakemberei és váratlanul leállították a gázszolgáltatást. Mint kiderült, az előző lakó nem egyenlítette ki a korábbi számlákat, így hiába történt meg a későbbi befizetés, a felhalmozott tartozás nem csökkent, a szolgáltató pedig megtette az előírt lépéseket. (Az csak később derült ki, hogy a lakás tulajdonosához több felszólítólevél is érkezett.


Szerkesztés dátuma: péntek, 2013. április 12.
Nézettség: 898


   
Megjegyzések

Lovász Lászlóné Mária
hétfő, 2013. május 27. 18:25
A 3 csekk kiküldése a szolgáltatónál postaköltség-megtakarítás?Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: