Országh József vízönellátás - előadás

Országh József vízönellátás - előadás

15 videó
Országh József professzor tudományos kutatásait az Université de Mons-Hainaut (Belgium) egyetemen végezte egészen 2002 szeptember 30-ig. 15 éven keresztül tagja volt Wallónia Vízügyi Kormánybizottságának, ahol a Föld Barátai (Friends of the Earth) belgiumi szervezetét képviselte.

Országh József annyiban különbözik a legtöbb egyetemi kutatótól, hogy kutatásait a lehető legcélravezetőbb úton végzi el, minden kerülő nélkül. Amikor egy megoldandó feladat előtt áll, felvetett probléma megértése után mindenek-előtt a probléma eredeti OKAIT tárja fel. Figyelembe véve a probléma minden (néha igen távoli) szemléletét és következményeit, egyetlen ponton sem enged a legszigorúbb tudományos megközelítés módszereiből. Végül az összes lehetséges megoldás közül a legegyszerűbbet, a leghatásosabbat és a lehető legolcsóbbat helyezi előnybe.

Egyik kedvenc kutatási területe a víz és a vízgazdálkodáshoz tartozó kérdések: vízellátás, vízhasználat, vízszennyezés és végül a víztisztítás. Mindezeket a fenntartható fejlődés szempontjából vizsgálja és kezeli.

A fenntartható fejlődést érintő problémák megoldása mindig többoldalú megközelítést kíván. A vele manapság foglalkozó tudósok kivétel nélkül egy vagy két tárgykörben specialisták. Ilyen, bár nagy tudású szakemberek a sokrétű problémákat csak a saját specialitásuk egyedüli ismeretével közelíthetik meg. Ez sajnos a legtöbb esetben nem célravezető. Ezen a téren nagy szükség van a széles látókörű, szakterületét meghaladó ismeretekkel rendelkező tudósokra. Ez az a «plusz», amit Országh Professzor úr adhatott a tudományos világnak.

Thomas Mann törvényéből kiindulva ami szerint «jobb a mindenkit zavaró igazság, mint a mindenkinek tetsző hazugság» Országh József sokszor karrierjének a kockáztatásával, ízeire szedi a mindenki által elfogadott, bár kaptafára szabott «igazságokat». Mint Andersen meséjében a kisfiú, aki a király meztelenségét nyilvánosan kikiáltja, Országh József sem habozik, amikor a jelenleg mindenki által helyesnek tartott szennyvízkezelés alaptételeit a fenntartható fejlődéssel összeegyeztethetetlennek minősíti.

Az esővíz felhasználásával kapcsolatos kutatásokban talán senki sem ért még arra a szintre, mint Országh József. Az általa kidolgozott TELESŐ rendszerrel, ez a valóban felújítható vízforrás földünk ivóvíz gondjait igen olcsón megoldhatná, …csak alkalmazni kellene. A vízügyi szakemberek negatív véleményén átlépve, nagyon hasznos rendszerét családok százezrei alkalmazzák most már évek óta – teljes megelégedettséggel.

Ezeket a forradalmi tudományos eredményeket ma még nemcsak a szakemberek nem értékelik, de még a hivatalnokok és a politikusok sem.

Csak egyet említek számos kitörési kísérleteiből.

Egy harminc családból álló kis egyesülés Belgiumban, Jehay községben egy olyan csoportos települést szeretett volna kiépíteni, amelyikben a TELESŐ és a KEGYEDI rendszerrel Országh József kidolgozott tervei alapján kezelték volna a vizet. A tervezetet a víztisztító és vízszolgáltató nagyvállalatok nyomására sem a helyi önkormányzat, sem a regionális hivatalnokok nem engedélyezték, annak ellenére, hogy:

az érdekelt családok ivásra és főzésre ihatóra szűrt rendkívül olcsó esővizet használtak volna; sokkal olcsóbbat és jobbat, mint a vezetékes víz;

a szennyvízcsatorna elhelyezése nélkül megvalósított megtakarítás árán szennyvizüket iható minőségűre tisztították volna, ott helyben;

a kötelező és független környezeti hatástanulmány szerint az érintett családok vízszennyezése a nullával lett volna egyenlő, minden víztisztítási iszap termelése és minden közületi költség nélkül;

a nyomásuk a természetes víztartalékokra nullára csökkent volna.

A csoportos házépítést még kísérlet címén sem engedélyezték, még akkor sem, amikor az érdekelt családok írásban szavatolták, hogy abban az esetben, ha az általuk kiépített szennyvízkezelő rendszer a környezetet bizonyítottan jobban károsítaná, mint a hivatalosan előírt rendszerek, a csatorna rendszert saját költségükön utólagosan kiépíttetnék.

Annak ellenére, hogy Országh professzor elméleteit teljesen független laboratóriumi mérések állandóan igazolják, a jelenlegi politikai és törvényi hozzáállás tudományos eredményeit nem akarja elismerni. Zavaró eredményei miatt a vízkezelési témakörben szervezett minden hivatalos rendezvényről Országh professzort úgy «véletlenül» kifelejtik. Tudományos munkássága a vízgazdálkodáson kívül más területekre is kiterjed:

Tudományos munkássága, a vízgazdálkodáson kívül, meg más területekre is kiterjed:

az ipari állattenyésztés által termelt hígtrágya helyes kezelésére;

a cellulóz tartalmú ipari hulladékok és melléktermékek hosszútávon is fenntartható értékesítésére;

a súlyosan szennyezett régi ipari létesítmények földjeinek a megtisztítására.

Ezeken a területeken is az általa javasolt megoldások egyszerűbbek, hatásosabbak és főleg sokkal olcsóbbak, mint a nagy cégek által javasolt technológiák. Ennek ellenére hivatalos körökben eddig minden javaslatát mereven elutasították, még akkor is, amikor csak egy próbaszerű és olcsó kísérletről lett volna szó.

A tudomány történetében gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel: az igazi úttörőket kortársaik nem szeretik, és nem ismerik el. Egyesek szerint Országh József egy valóságos jövőbe mutató látnok, aki korát nagyon megelőzte. Annak ellenére, hogy a tények javaslatait gyakran igazolják, gondolatait sem kollégái, sem a politikai döntéshozók, de még a leginkább meggyőződéses környezetvédők sem fogadják el, vagy próbálják megérteni.

MAG - Országh József vízönelllátó rendszere (2.)
MAG - Országh József vízönelllátó rendszere (8.)
MAG - Országh József vízrendszere (1.)
MAG - Országh József vízrendszere (3.)
MAG - Országh József vízrendszere (4.)
MAG - Országh József vízrendszere (5.)
MAG - Országh József vízrendszere (6.)
MAG - Országh József vízrendszere (7.)
MAG - Országh József vízrendszere (9.)
MAG Országh József vízönelllátó rendszer 1.
MAG Országh József vízönelllátó rendszer 2.
Országh József vízellátó rendszere
Országh József vízönellátás - előadás/ Gömörszőlős
Vizgazda, vízönellátás - Országh József professzor előadása (összefoglaló)
Vizgazda, vízönellátás - Országh József professzor előadása (teljes)

 
   

MAG - Országh József vízönelllátó rendszere (2.)A videók megtekintéséhez bejelentkezés és két csillag szükséges. Tájékoztató a csillagokról itt
Ez youtube.com videó.
Segítség a youtube.com típusú videók lejátszásához: Kattints Ide

« Előző
Létrehozás dátuma: péntek, 2014. január 24. Nézettség: 2,400